Założycielem Kancelarii jest Bartosz Draniewicz, radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

BARTOSZ DRANIEWICZ - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył aplikację sądową i radcowską, zdał egzamin sędziowski oraz radcowski w roku 2003. Odbył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa ochrony środowiska, gdzie obronił rozprawę doktorską. Jest patronem 4 aplikantów radcowskich.JERZY ROTKO - dr hab. nauk prawnych, docent w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Autor licznych publikacji na temat prawa ochrony środowiska i prawa wodnego, m.in.: Instrumenty administracyjnoprawnej ochrony środowiska w RFN, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód (1998), Normy techniczne w prawie ochrony środowiska (2000), Ustawa Prawo wodne. Komentarz /red./ (2002), Podstawy prawne gospodarki wodnej (2006).JANUSZ DOMAŃSKI - adwokat, dr nauk ekonomicznych, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa gospodarczego, kompleksowej obsługi ekonomiczno-prawnej i organizacyjnej firm. Doradzał w zakresie metod zarządzania spółkami kapitałowymi, wyceny spółek oraz ich majątku produkcyjnego.

JOANNA SIEDLANOWSKA - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz organizowanego przez ten wydział Podyplomowego Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Ukończyła także Studium Generale Europa (program studiów wyższych „Integracja Europejska” w ramach studiów magisterskich) w Instytucie Politologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczyła w licznych kursach m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej a także z zakresu komunikacji prawniczej i urzędowej. Obecnie aplikantka pierwszego roku aplikacji radcowskiej.

Specjalizacja: prawo samorządowe, prawo administracyjne (zwł. ochrona danych osobowych, udostępnianie informacji publicznej), postępowanie administracyjne, prawo rodzinne

Język: angielskiDOROTA SOCHACZEWSKA - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aplikant adwokacki II roku. Z radcą prawnym Bartoszem Draniewiczem współpracuje od 2005 roku.

Specjalizacja: prawo procesowe, prawo gospodarcze, prawo ochrony środowiska

Języki: angielskiMACIEJ KOBUS
Absolwent Wyższej Szkoły Handu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Uczestniczył w licznych kursach m.in. z zakresu odzyskiwania należności, tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych. Obecnie aplikant pierwszego roku aplikacji radcowskiej oraz student na Uniwersytecie Poitiers na kierunku Prawo Biznesowe, specjalizacja Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe.

Specjalizacja: Prawo Gospodarcze, Postępowanie Cywilne, Windykacja należności

Język: Francuski, AngielskiDOROTA RZĄŻEWSKA
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Kanoniczno-Cywilnego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Spółek oraz Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych kursach m.in. z zakresu obsługi organów spółek, projektowania uchwał organów zarządzających i kontrolnych spółek. Obecnie aplikantka pierwszego roku aplikacji radcowskiej.

Specjalizacja: prawo korporacyjne (zwł. obsługa organów spółek, opracowywanie projektów uchwał, umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących tworzenie i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych) , prawo pracy, legislacja

Język: angielski


MARTA PASZTALENIEC
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską poświęciła problematyce prawa cywilnego. Uczestniczka wielu kursów z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego. Aplikantka trzeciego roku aplikacji radcowskiej.

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo pracy, zamówienia publiczne

Języki: angielski (w tym terminologia prawnicza) i francuski


Kancelaria współpracuje z wybitnymi specjalistami praktykami adwokatami, radcami prawnymi, w tym osobami posiadających tytuł naukowy Profesora.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria:

ul. Fabryczna 16/22 lok. 41
00-446 Warszawa

Telefony:

  • tel. / fax 22 627 96 05
  • kom. 602-333-092

E-mail:

Formularz kontaktowy