Proponujemy Państwu wiele wariantów rozliczeń, tak, aby jak najwłaściwiej odpowiadały Państwa oczekiwaniom:

  • system rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie rzeczywistej liczby przepracowanych godzin, raportowanych klientowi w formie elektronicznej lub pisemnej. Stawki godzinowe określane są na podstawie indywidualnych negocjacji z klientem.
  • system wynagrodzenia ryczałtowego - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną z ograniczeniem maksymalnej liczbę roboczogodzin, dodatkowe godziny przepracowane na rzecz klienta ponad ustalony limit czasowy płatne są na zasadach systemu rozliczeń godzinowych,
  • system z wynagrodzeniem dodatkowym - jeden z systemów, o których mowa powyżej uwzględniający dodatkowe wynagrodzenie na rzecz kancelarii po pozytywnym zakończeniu sprawy;
  • opłata indywidualna - wynagrodzenie uzgadniane jest indywidualnie do każdego zlecenia
  • stałe zlecenie windykacji - opłata jednostkowa, stała, bez względu na wartość przedmiotu sporu przyjętej sprawy plus wynagrodzenie dodatkowe za sukces.
  • wynagrodzenie za sukces – wynagrodzenie podlegające negocjacjom, ustalane w sprawach o niepewnych przewidywaniach wielkości sukcesu. Ustalenie tego rodzaju wynagrodzenia pozwala Klientom na obniżenia wynagrodzenia wstępnego.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria:

ul. Fabryczna 16/22 lok. 41
00-446 Warszawa

Telefony:

  • tel. / fax 22 627 96 05
  • kom. 602-333-092

E-mail: