Ze względu na ukończoną aplikację sądową Mec. Draniewicz był pełnomocnikiem w kilkuset sprawach gospodarczych i cywilnych, a także w wielu postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi. Mecenas Bartosz Draniewicz i Współpracownicy posiadają pogłębioną wiedzę praktyczną w zakresie postępowań:

 • Odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymogów Prawa ochrony środowiska,
 • Odpowiedzialności z tytuł kar pieniężnych w ochronie środowiska (w tym nielegalnego sprowadzania odpadów, kar z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o odpadach),
 • Odpowiedzialności za szkody w środowisku,
 • Postępowań z udziałem organizacji ekologicznych i ocen oddziaływania na środowisko,
 • Odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z art. 299 KSH,
 • Odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki,
 • Odpowiedzialności wekslowej,
 • Odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
 • Reprezentacji w procedurach odwoławczych i przed sądami administracyjnymi na negatywne oceny w sprawach dotacji unijnych na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • W zakresie postępowań z zakresu prawa pracy, reprezentując zarówno interesy pracodawców jak i pracowników.

Kancelaria oferuje również wysoko specjalistyczne opinie, szkolenia zamknięte i otwarte przygotowywane z udziałem wybitnych specjalistów praktyków, w tym osób posiadających tytuł naukowy Profesora.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria:

ul. Fabryczna 16/22 lok. 41
00-446 Warszawa

Telefony:

 • tel. / fax 22 627 96 05
 • kom. 602-333-092

E-mail:

Formularz kontaktowy