Mec. Bartosz Draniewicz jest autorem lub współautorem następujących pozycji książkowych z zakresu prawa gospodarczego i ochrony środowiska.:

Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska.

red. naukowy J. Rotko, autorzy: M. Baran, B. Draniewicz, A. Habuda, B. Iwańska, J. Jerzmański, J. Rotko, W. Radecki

Przedmiotem monografii jest zagadnienie orzekania przez trybunały i sądy w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Nie licząc książki prof. Wojciecha Radeckiego z 1995 r., jest to pierwsza tak obszerna i kompleksowa monografia poświęcona tej problematyce. W ogólnym ujęciu sformułowane w niej zostały oceny ustrojowej roli trybunałów i sądów w realizacji jednego z podstawowych zadań współczesnego państwa, jakim jest ochrona środowiska.

Szczegółowe rozważania poświęcone zostały kwestii wpływu szeroko rozumianego orzecznictwa zarówno na tworzenie prawa ochrony środowiska, jak i stosowanie jego wybranych zakresów przez organy administracji publicznej. W badaniach uwzględniono rolę zasad ogólnych prawa ochrony środowiska w jego sądowym  stosowaniu, znaczenie prawa europejskiego, a także preferencje okazywane poszczególnym rodzajom wykładni i związane z tym zjawisko prawotwórstwa sędziowskiego. Odrębny rozdział poświęcono orzeczniczej działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni przedstawiciele nauki prawa ochrony środowiska.

Kup książkę


Gospodarowanie odpadami oraz opakowaniami. Opłaty. Komentarz Warszawa 2005,


Kup książkę


 


Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komentarz.
Warszawa 2006


Kup książkę


Postępowania odrębne.
Warszawa 2007, współautor sędzia Łukasz Piebiak

Publikacja dotyczy praktycznych aspektów postępowań: upominawczego, nakazowego, uproszczonego, w sprawach gospodarczych, Współautor sędzia Łukasz Piebiak


Kup książkęOpłata produktowa. Warszawa 2009Kup książkę


Instytucje Prawa ochrony środowiska. Geneza-Rozwój- Perspektywy
. Warszawa 2010
Autorzy: Dr Paweł Bojarski, Dr Bartosz Draniewicz, Dr Adam Habuda, Dr Jan Jerzmańaki, Sabina Moczko-Wdowczyk, Prof. Wojciech Radecki, Prof. Jerzy Rotko, Prof. Jerzy Sommer

Kup książkęAutor ponad 100 artykułów rozstrzygających praktyczne zagadnienia prawa ochrony środowiska i prawa gospodarczego, w tym postępowań sądowych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria:

ul. Fabryczna 16/22 lok. 41
00-446 Warszawa

Telefony:

  • tel. / fax 22 627 96 05
  • kom. 602-333-092

E-mail: