Aktualności

Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jej wykonania

2017-02-27

Zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Więcej

Adresat i treść zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

2017-02-27

Zgonie z art. 12 ustęp 1 punkt 1  ustawy z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 686),  na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej.

Więcej

Kim jesteśmy?

Obrazek

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego
Dr Bartosz Draniewicz

Art. 86 Konstytucji: Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie
 

Szczególne doświadczenie Kancelarii obejmuje następujące zakresy:

- szeroko rozumiane prawo ekologiczne,
- ustawa Prawo ochrony środowiska,
- kary pieniężne w ochronie środowiska,
- prawo wekslowe,
- prawo gospodarcze,
- odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania gospodarcze i podatkowe,

więcej w zakładce Specjalizacja

Skontaktuj się z nami

Kancelaria:

ul. Jezierskiego 7/23
00-457 Warszawa

Telefony:

  • tel. (22) 850-00-50
  • fax (22) 850-00-51
  • kom. 602-333-092

E-mail: