Aktualności

Weryfikacja zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

2017-06-26

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego WSA w Łodzi z dnia 26.4.2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 531/16)

Więcej

Jednakowe proporcje opisów wariantów realizacji przedsięwzięcia

2017-06-26

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Łodzi z dnia 26.1.2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 439/16)

Więcej

Kim jesteśmy?

Obrazek

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego
Dr Bartosz Draniewicz

Art. 86 Konstytucji: Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie
 

Szczególne doświadczenie Kancelarii obejmuje następujące zakresy:

- szeroko rozumiane prawo ekologiczne,
- ustawa Prawo ochrony środowiska,
- kary pieniężne w ochronie środowiska,
- prawo wekslowe,
- prawo gospodarcze,
- odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania gospodarcze i podatkowe,

więcej w zakładce Specjalizacja

Skontaktuj się z nami

Kancelaria:

ul. Fabryczna 16/22 lok. 41
00-446 Warszawa

Telefony:

  • tel. / fax 22 627 96 05
  • kom. 602-333-092

E-mail: